En

AYA is begonnen met het integratieproces bij InnEssence

We Zijn Natuur

Natuurdorp 

aya

Visie & Missie

Visie

-Dienend voor zeven generaties na ons-

Ecodorp & Natuurcentrum AyA creëert een wereld waarin we bouwen, werken, wonen en leven in harmonie met de natuur, in verbondenheid met elkaar en de omgeving ter inspiratie voor de wereld. We leven in harmonie met elkaar en nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid, zo blijft de wereld ook voor de generaties na ons een fijne leefomgeving.

Missie

Wij willen een woonwerkgemeenschap vormen op basis van de prinipes van permacultuur van ongeveer 8 tot 16 huishoudens in natuurhuizen met organische vormen en duurzame bouwmethodes. Elke persoon, familie of kleine groep zal een eigen woonruimte hebben op basis van hun behoefte en mogelijkheden.

Doelstellingen

-Ecodorp & Natuurcentrum AyA streeft naar zelfvoorzienendheid in voedsel, energie, water en een gesloten kringloop;
-Zorgen voor elkaar, ontwikkeling, betrokken zijn en opbouw van een veerkrachtige maatschappij;
-Natuur versterken, biodiversiteit herstellen;
-Persoonlijke kwaliteiten worden zoveel mogelijk benut / ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
-Onze eigen huizen in eigen beheer of zelf te bouwen, met duurzame materialen en methoden;
-Samenwerken met de lokale economie en omwonenden voor het creëren van win win situaties;
-Natuureducatie, voorbeeldfunctie;
Creativiteit stimuleren;
-Toerisme en recreatie;

Uitleg Visie & Missie

AyA

In het Engels, Duits en Nederlands betekent aya dat ik je hoor / ik ga akkoord / ik herinner het (a ya! / Ah ja!)

In het Babylonisch betekent het moeder van alle dingen

In het Albanees betekent aya kom

In Japan is het een vrouwelijke naam, wat kleurrijk of mooi betekent

In het Arabisch prachtig, verbazingwekkend, wonder of vers

In het Mongools goedheid, muziek of melodie

In Urdu betekent het verzorger

Goede ziel in de Turks-Altaïsche mythologie

En aya is een Egyptische godin van schoonheid, goede daden en charme

Natuurcentrum en ecodorp AyA is een plek waar je terug bij jouw natuur komt. Het hoofdgebouw Gaïa en de huizen zijn op een duurzame, artistiek bionische manier gebouwd. Het ziet er uit als en gaat op in de natuur, van binnen en buiten. Alles is omringd met een voedselbos, natuurlijke zwemplas, speelbos en permacultuur tuinen. Samenwerking tussen mens en natuur is het thema. We wonen en werken samen met elkaar in de natuur. We produceren veel van ons eigen voedsel en hebben een winkel met duurzame en biologische producten. We produceren onze eigen stroom met verschillende methodes. Water wordt gezuiverd en hergebruikt. Dit en het voedselbos brengen balans in de waterhuishouding wat zorgt voor een beter grondwaterpeil en minder aanspraak op energievretende methodes. Er komt betere CO2 opslag en er is minder grond erosie.

Het produceren van eigen voedsel in een voedselbos heeft arbeidsintensieve aspecten. Het opzetten van het bos en het plukken. Dit wordt opgevangen d.m.v. stagiaires, workshops, evenementen, uitwisselingen en met eigen zweet. Voordelen zijn: Gezond voedsel, samenwerken in een gezonde omgeving, minder transportkosten, betere biodiversiteit, meer insecten zoals bijen, meer vogels, bodemleven etc.

Het dorp bevat huurhuizen en recreatie & onthaastings woningen. In de huurhuizen wonen vaste bewoners en in de andere woningen in het hoogseizoen recreanten en in het laagseizoen hulpbehoevende. Er is een camping gebiedje waar toeristen, tiny houses en nomaden welkom zijn.

De gebouwen worden ontworpen door Ayanen met hulp van een architect en kunstenaars. Elke woning is uniek, maar heeft 1 basisframe waarop men los kan gaan met duurzame technologieën en creaties. 

Natuurcentrum met nieuwe woonconcepten

Er zijn verschillende woonconcepten die mensen graag willen. Maar door oude regelgeving en strikte bouwbesluiten was het zeer moeilijk om op je eigen manier te wonen. Gelukkig zijn de afgelopen jaren vele initiatieven getest en goedgekeurd in verschillende gemeentes. De instanties staan open voor innovatie, verduurzaming en individuele participatie. Steeds meer mensen zijn in gesprek met de gemeente, provincie en overheid om meer vrijheid te creëren. De meerderheid is enthousiast. Gelukkig maar en logisch.

Aya is ideaal om nieuwe woonconcepten te testen en het sluit perfect aan bij de groeiende groep mensen met ecologische, duurzame en zelfvoorzienende woonbehoeftes. Locale biologische voedselproductie en samenwerken met de natuur voelt natuurlijk.

Woningen: Aardehuizen, tiny houses, yurts, lemen huisjes, etc. 

Landindeling:

 1. Inheemse natuur 
 2. Voedselbos
 3. Permacultuur voedseltuin
 4. Geneeskrachtige tuinen
 5. Voedsel voor grazend vee
 6. Ontspanningsplekken
 7. Grasveld
 8. Gebouwen

Voordelen:

 • Harmoniseren (onderling en met de natuur)
 • Innovatie
 • Duurzaamheid
 • Sociale ontwikkeling
 • Veiligheid (van criminaliteit naar delen van overvloed) 
 • Zelfvoorzienend
 • Van vereenzaming naar zorg voor elkaar
 • Onderhoud van het terrein
 • Educatief
 • Recreatief
 • Karakteriserend
 • Hoopgevend
 • Voorbeeld functie
 • Samenwerking met de natuur stimuleren
 • Uitstekend platform om gecontroleerd, gesubsidieerd en gedocumenteerd pilotprojecten uit te voeren en te delen.

Pilotproject: Onze Natuur

 • D.m.v. samenwerking met scholen en universiteiten wordt er onderzocht welk effect samenleven met de natuur heeft op onze gezondheid en welk effect wij hebben op de natuur. 
 • Verzuring en grondvervuiling oplossen;
 • Grondwaterbeheer verbeteren;
 • Biodiversiteit vergroten;
 • Erosie tegengaan;
 • Flora en fauna verbeteren. Te herkennen aan meer insecten, vogels, paddenstoelen, soorten planten en bomen, grondwaterstand en betere bodem samenstelling.

Is men gelukkiger geworden en waardoor?  

Is men wijzer geworden en waardoor?

Is de samenleving versterkt?

Heeft men meer energie?

Wat voor effect heeft deze persoonlijke verrijking op de maatschappij? Betere integratie, multiculturele samenwerking, samenhorigheid en identiteit.

Kan men vereenzaming tegengaan d.m.v. samenwerking met en in de natuur?

Wat is het economische effect? 

Is er minder aanspraak op sociaal maatschappelijke instellingen?

Zijn er minder gezondheidsklachten?

Belangrijke vragen met interessante antwoorden voor ons en alle generaties na ons. Het hoofddoel is niet effiëntie, maar duurzaam geluk en gezondheid voor alle natuur. Dit kan over heel de wereld worden toegepast, luister naar de en onze natuur.

Innovatie en duurzaamheid

In het ecodorp zullen verschillende woonvormen getest worden. Elk soort woning zal een ander effect hebben. Energieverbruik, mate van zelfvoorzienendheid, gebruikte bouwmaterialen, ecologische voetafdruk, effect op de bewoners. Om dit goed in kaart te brengen zal er een onderzoek plaatsvinden, gehouden door een officiële instelling in goedkeuring met alle partijen zodat en er een professioneel overzicht is van de resultaten die ook andere gemeenten kunnen gebruiken.

Aya heeft als ideaal het samenbrengen van mens en natuur door samen te werken in een permacultuur omgeving en voedselbos met bijeenkomsten, cursussen, rondleidingen, evenementen, alle soorten geneeswijzen en kleine duurzame huizen. Elke beslissing zal gemaakt worden door de ogen van de en onze natuur.

 

Ruimtes

Ecodorp & Natuurcentrum AyA heeft als thema natuur. Aya heeft ecologisch verantwoorde gebouwen die esthetisch opgaan in de natuur. Zowel van binnen als van buiten zullen organische vormen gebruikt worden met duurzame en natuurlijke materialen.

De meeste gebouwen zijn gebouwd met het oog op efficiëntie. Zo snel mogelijk bouwen met materiaal dat goedkoop en snel geproduceerd kan worden. Zonder rekening te houden met wat voor voetafdruk dit op de Aarde achterlaat. Spul uit China laten overkomen in diesel slurpende schepen. Beton en isolatiemateriaal met schadelijke producten.

Dit is niet alleen schadelijk voor de natuur, maar ook voor ons, want we zijn natuur. De vormen die gebruikt worden zijn vierkant en het staal, de muren en grijze, monotone kleuren zijn overheersend. Dit creëert het gevoel van monotoon zijn. En dat zijn we van nature niet. We houden van gigantisch veel diversiteit in kleuren en vormen die in beweging zijn terwijl we in beweging zijn. 

Als we buiten zijn luchten we op, als we in de natuur zijn zien we een constant veranderend landschap. De vormen zijn organisch en nooit echt identiek. De natuur stimuleert onze lichaam en geest doordat de zintuigen worden gestimuleerd en doordat we veel verandering en dualiteit in alle vormen ervaren. Daarom zullen we dit complimenteren in AyA zowel binnen als buiten.

Gaïa – hoofdgebouw

Natuurlijk genees en groei centrum

Het verbinden van harten met elkaar en onze natuur. Een natuurcentrum voor herstel en groei d.m.v.  voeding, geluid en beweging in en met de elementen, educatie, samen zijn en door alle soorten geneeswijzen bij elkaar te brengen. 

Het hoofdgebouw biedt ruimte voor workshops, cursussen, dansen, zingen, muziek maken, optredens, ceremonies, vergaderen, markten, bijeenkomsten en specialisten (dokters van alle soorten).

Activiteiten in Gaïa en AyA

Talks, demonstraties
Tentoonstellingen
Concertjes
Markten
Groenwerk
Dieren verzorgen
Wim Hof, Yoga, Chi Gong, Thai Chi etc.
Multiculturele eetdagen
Zweethut
Geluidstherapie
Sauna
Feestjes
Vuurlopen
Boogschieten
Kinderopvang
Speeldagen voor kinderen
Bijeenkomsten
Vrouwen en mannencirkels

Workshops

Natuurlijke bouwmaterialen
Plant identificatie
Permacultuur
Kruiden en olie ( Fermenteren etc )
Natuur medicatie ( ook ceremonies )
Ademhaling Wetenschap
Massage
‘Alternatieve’ geneeswijzen
Hout bewerken
Koken
Instrumenten maken
Rondleidingen

De faciliteiten

Hoofdzaal
Winkels / praktijkruimtes
Restaurant
Sterren hotel kamer
Werkplekken
Sauna’s en dompelbaden
Kinderopvang

Andere gebouwen:

Floraya verwerkings en opslagplaats
Paddenstoelenkweek
Kas
Werkschuur
Opslagplaats
Speelplaats

Extra

Door samen in een natuurlijke en inspirerende omgeving te leren, zingen, delen, wonen en werken zal stress verlagen en (zelf-) liefde groeien.

Studies hebben bewezen dat in de natuur zijn stress verlaagt, goed is voor het immuunsysteem en verbondenheid met onze wereld vergroot.

Aya complimenteert dit door mensen te laten samenwerken in een ecodorp met een natuur centrum. 

De woningen bieden ruimte voor full- en parttime verblijf en dienen ook als pilotprojecten voor technieken en manieren van leven en genezen die samenwerking met de natuur en onszelf bevorderen.

Natuur

Samen wonen en werken in en met de natuur in ecologisch duurzame zelfvoorzienende gebouwen.

Monocultuur verstoort het grondwater en biodiversiteit. D.m.v. permacultuur en een voedselbos kunnen we de natuur en elkaar helpen.

Kom je meedoen?

We zijn opzoek naar vrijwilligers voor de permacultuurtuin, het opknappen van de gebouwen en het land verbeteren. Recreanten zijn ook van harte welkom en in de toekomst ook bewoners.

Je kan bij InnEssence AYA verblijven, op de camping, in het hoofdgebouw of in het vrijwilligers gebouw.

AyA Team

 Het AyA team bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. We zijn o.a. met voedselbos, permacultuur en spirituele experts, een ecoloog, architect, vrije school lerares en financieel adviseur, yogaleraar en webdesigner.

We zijn op zoek naar iedereen die AyA wilt ondersteunen.

 

Waarom een ecodorp en natuurcentrum?

 • Een ecodorp met natuurcentrum bevordert samenwerking tussen mens en natuur
 • (Bio)diversiteit vergroten d.m.v. voedselbos, permacultuur, op natuur geïnspireerde gebouwen gemaakt van zo veel mogelijk natuurvriendelijke materialen.
 • Grondwater herstel
 • Meer behoefte aan mantelzorg door vergrijzing en vereenzaming
 • Innovatieve duurzame oplossingen uittesten in pilotprojecten
 • Behoefte aan duurzamer en kleiner wonen en spullen delen
 • Een robuste maatschappij die zelfvoorzienend leeft d.m.v. eigen energie opwekken, eigen en lokaal biologisch eten produceerd en samen consumeert, zelfstandig compostereert en recycled.
 • Mensen samen brengen, kennis delen en gezonde praktijken aanbieden met workshops, sport, geboortes, bruiloften en andere levensfeesten vieren, alternatieve geneeswijze, kunst delen e.d. in een inspirerend hoofdgebouw
 • Het op grote schaal vrijkomen van agrarische bebouwing (VAB’s)
 • Meer behoefte aan wonen in het groen en bijdragen aan natuurbeheer
 • De nadelen van wonen in de stad: druk, monogaam, vervuiling, duur, criminaliteit
 • Ecodorp en natuurcentrum Aya biedt kansen om de landschappelijke-, cultuurhistorische- en belevingswaarde van het gebied te verhogen.
 • Overheden willen initiatieven van burgers faciliteren en regels versoepelen