En

Voedselbos

Speel- & Voedselbos

Een voedselbos produceert niet alleen biologisch voedsel, maar zorgt ook voor biodiversiteit en goed watermanagement. Er is gekeken naar hoe het natuurlijk gebeurd en dit wordt toegepast in het voedselbos. Ofwel met de permacultuur basis principes. In een voedselbos zijn er verschillende lagen verdeeld in hoogte. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten 

Natuurcentrum-Gaïa
Voedselbos indeling

Het voedselbos wordt zo ingedeeld dat er rekening wordt gehouden met de zonnestand, het waterpeil, temperatuur, grondsoort, inheemse soorten en samenwerking tussen flora en fauna. Er zijn meanderende plukpaden met ladders bij de hogere bomen. Er lopen dieren rond zoals kippen, ganzen, eenden en varkens. Zij zorgen voor bemesting, het luchtig en ‘schoon’ houden van de grond, recreatie, ontspanning en voedsel. We hebben plukdagen en workshops. We delen kennis op internet en met de lokale bevolking.

Het Speelbos

Het Speelbos van AyA is voor alle leeftijden. Het is midden in het voedselbos. Het Speelbos heeft speeltoestellen, dieren, een kabelbaan, hindernis parkour, dolhof, boogschieten, survival training, houtsnijden, vuur maken, kunst, maar ook evenementen zoals ouderen die voorlezen voor kinderen en hun ervaring delen, muziek maken en samen koken.

Wat is de definitie van een voedselbos?

Definitie voedselbos
Voor Nederland vormen voedselbossen een betrekkelijk nieuw fenomeen, dat vraagt om nadere afbakening; hiertoe leent zich met name de typologie die de University of Missouri heeft ontwikkeld voor verschillende vormen van agroforestry. Agroforestry is zelf een brede categorie van landgebruikssystemen waarin meerjarige houtige gewassen (bomen en struiken) bewust worden gecombineerd met (éénjarige) landbouwgewassen en/of -dieren, in ruimte of tijd, dan wel in beide. Hieronder worden op grond van hun ruimtelijke structuur onderscheiden:
A. rijenteelt (alley cropping); rijen bomen in een akker;
B. bosweides (silvopasture); grazend vee op gronden waarop ook bomen groeien;
C. oeverstroken (riparian zones); lijnvormige beplantingen langs terrassen en watergangen;
D. voedselbossen (food forests); hoogdiverse ecosystemen met de gelaagde structuur en diverse functies van een natuurlijk bos.

Een specifiek ecosysteem zich als voedselbos is gekwalificereerd op basis van de volgende kenmerken:

  • een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen;
  • aanwezigheid van een kruinlaag van hogere bomen;
  • aanwezigheid van minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten;
  • aanwezigheid van een rijk bosbodemleven;
  • een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.
Voedselbos video's